Home Dijital Gazete Serve Film’de birleşme işlemleri

Serve Film’de birleşme işlemleri

by hukuknews

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin, Kuvva Gıda A.Ş’nin 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine ve bu işlem nedeniyle şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin sermayesi’ başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmesi talebimiz ile ilgili
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı bülteni ile duyurusu yapılan ve 18.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17506 sayılı yazısı ile şirketimizin Kuvva A.Ş’den olan alacak tutarının (1.928.544 TL) Kuvva A.Ş’nin 30.09.2021 tarihli birleşmeye esas alınan değerinden düşülerek birleşme hesaplamalarının ve gerekli bilgi ve belgelerin düzeltilmesi, Kuvva A.Ş’nin şirketimiz dışındaki ortaklarının birleşme işlemi sonrası elde edeceği şirketimiz paylarına ilişkin olarak, payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren aşağıdaki b.iii bendi haricinde 2 yıl boyunca borsada satılmayacağı ya da satılması sonucu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı, ii. borsa dışında satılması durumunda alıcıların da bu süre içerisinde borsada satış yapmayacakları hususunda bilgilendirilecekleri, iii. söz konusu payların kısmen borsada satışa konu edilmesi durumunda elde edilecek fonun şirketimize sermaye avansı olarak verilmesi ve payların ağırlıklı ortalama satış fiyatından (varsa satış maliyetinin düşürülmesi suretiyle) aşağı olmamak üzere tahsisli sermaye artırımı yoluyla şirketimizin sermaye artırımına katılınacağına ilişkin taahhütlerin kurula iletilmesi, gerekli yasal ücretlerin ödenmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment