Home Ekonomi Mia Teknoloji’nin fon kullanımı

Mia Teknoloji’nin fon kullanımı

by hukuknews

Mia Teknoloji A.Ş, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Halka arz kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 30’u tutarındaki 37.400.161,20 TL’lik kısmı sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının arttırılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısının kapasitesinin artırımı için, halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık yüzde 4,70’i tutarındaki 5.860.200 TL’lik kısmı reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması amacıyla kullanılmış, halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 10’u tutarındaki 12.466.720,40 TL‘lik kısmı ile kısa vadeli banka borçları kapatılmıştır. Halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 1,13’u tutarındaki 1.412.408,64 TL’lik kısmı yurt dışında açılmış olan ofisimiz için, halka arzdan elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 22,36 tutarındaki 27.872.115,37 TL’lik kısmı ise işletme sermayesi olarak kullanılmıştır. Halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 15’ine karşılık gelen şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi bütçesi henüz kullanılmamıştır. Şirketimizin 30.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL tutarında arttırılarak 38.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı tebliği kapsamında yer alan, payların ilk halka arzından sonra uygulanacak esaslar başlıklı b bendinin 3. maddesi uyarınca halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar sermayeye ilave edilmiş olup, 38.000.000 TL’lik tutarın tamamı ödenerek sermayenin yeni şekli tescil ettirilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Halka arzdan elde edilen net gelirin kalan kısmı, ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak yatırımlarda değerlendirilecektir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment