Home Ekonomi Kiler Gayrimenkul’ün sermaye artırımı

Kiler Gayrimenkul’ün sermaye artırımı

by hukuknews

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.395.000.000 TL’ye artırılması işleminde artırılan 775.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.02.2022 ila 21.02.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanma süresi içinde 760.975.636,16 TL rüçhan hakkının kullanıldığı, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 14.024.363,84 TL nominal değerli paylar 23.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 14.024.363,84 TL nominal değerli payların tamamının 14.212.273,49 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 775.187.909,65 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.395.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi, esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment