Home Dijital Gazete Kerevitaş, Besler ile birleşecek

Kerevitaş, Besler ile birleşecek

by hukuknews

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yönetim kurulumuz 17.02.2022 tarihli kararında, şirketimizin 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş’nin (Besler) sermayesini temsil eden payların tamamını satın almasıyla başlayan süreçle birlikte gerek organizasyonel yalınlaşmada gerekse operasyonel alanlarda şirket verimliliğine yansıması beklenen sinerjilerin planlanan olgunluğa ulaşması sonucunda, sermayesinin yüzde 100’üne sahip olduğumuz Besler ile kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar vermiştir. Bu minvalde şu hususlar karar altına alınmıştır. 

Şirketimizin, paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız Besler’in Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işleminin, taraf şirketlerin 31.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi uyarınca birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 147. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13/2 maddesinde yer alan birleşme raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13/2 maddesinde yer alan bağımsız denetim raporunun hazırlanmamasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13/2 maddesi uyarınca birleşme işlemi ile birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından ayrılma hakkı doğmamaktadır.

Birleşme nedeniyle şirketimiz sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na onay için başvurulmasına karar verilmiştir.

Birleşme sözleşmesinin tönetim Kurulu tarafından onaylanması ve imzalanmasını müteakip birleşme işleminin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment