Home Dijital Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı

by hukuknews

Erdoğan’ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

“Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında inşası tamamlanan toplam 122 okulumuzu hizmete alıyoruz. Bu eğitim kurumlarımız dan 56 okul 1321 derslik Milli Eğitim Bakanlığımızca 39 okul 1280 derslik İstanbul Proje Koordinasyon Birimiince 27 okul 556 derslik ise hayırseverlerimizce şehrimize kazandırılmıştır.

Eğitim kurumlarımızın 5’i Özel Eğitim Uygulama Okulu ikisi Bilim Sanat Merkezi 3’ü Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu üzel Sanatlar Lisesi olarak hizmet vermektedir. İki buçuk yıl gibi kısa sürede 3157 desteğe sahip 122 model eğitim tesisini İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmuş oluyoruz.

Açılışını yaptığımız okullarımızın toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini daha da artıran bu yatırımların öğretmen öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Hayırseverlerimiz başta olmak üzere yatırımların inşasına maddi manevi herkese ilgili tüm kurumlarımızı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 3 buçuk milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbulumuzun eğitim alt yapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Medeniyetimizin göz bebeği bu şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dahil tam 25 yıldır İstanbulumuzun hizmetindeyiz.

Bizim evlatlarımız en iyisine layıktır inancıyla diğer 80 vilayetimiz de birlikte İstanbul’a da aşkla şevkle sevda ile hizmet ettik. İstanbul’un birikmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuştururken temel mesleğiniz olarak gördüğümüz maarif davamızada özel önem veren İstanbul’un eğitim kapasitesini takip etmek amacıyla tarihi nitelikte pek çok adım attık.

2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını ne demek istiyorum göreve geldiğimiz zaman 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık.

Bitmedi, özellikle bunu tabii şu anda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım 67 bin olan öğretmen sayısını yine 3 kat artırarak 176 bine ulaştırdık.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul’a veriyoruz.

31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı yani 7 bin 500’ü İstanbul’da göreve başladı.

İstanbul’un en büyük sıkıntılarından olan kalabalık sınıf sorunu. Örneğinbiz ortaöğretimde tedrisat yaparken bizim sınıflarımız 75 hatta hatta yüzü aşağı sınıflar vardı.

Bugün okul deyince akla artık akan çatılar, yıkık duvarlar, toz toprak içinde oynayan öğrenciler, öğretmen yokluğundan dolayı boş geçen dersler, evlatlarımız artık etkileşimli tahtasıyla laboratuarları ile spor alanlarıyla kütüphanesiyle kantini ile pek çok imkana sahip binalarda eğitim alıyor.

Eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren kritik bir meselede çıtayı sürekli yukarıya taşıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa öncelikle oradan başlayarak alt yapımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz.

Eğitim öğretim alanında İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı İnşallah 2022 yılında devam ettirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda eksikleri tespit ettik hazırlıklarımızı yaptık.

Yatırım programlarımıza son şeklini veren Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbulumuz da 51 milyar liralık 4194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz.

İnşasını planladığımız 1000 yeni anaokulunu da eklediğimizde İstanbul’a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı 10 milyar lirayı geçecektir. Okullarımızın hizmete girmesiyle hem evlatlarımız çok erken yaşlarda okul ortamı ile tanışacak, hem de ebeveynler çocuklarını huzurlu kalple emanet edebilecekleri eğitim yuvalarına kavuşacaklardır.

Böylece özellikle çalışan anne babaların önemli bir ihtiyacı ve talebi daha devletimiz tarafından karşılanmış olacaktır.

İlim ve hikmet peşinde koşmayı daima yücelten bir gelenekten geliyoruz. İlim irfan ve hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak eğitime öncelik vermek bizim hem görevimiz hem de olmazsa olmaz prensibimizdir. Eğitim özellikle yerli, milli ve insani değerler üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredat ülkemizi sahili selameti taşıyacak.

Nasıl eğitim için harcanan her kuruşunun çarpan etkisi tartışma götürmesi, eğitimi imal etme bedeli de çok ağır ve yıkıcı olacaktır. Türkiye vesayet ve istikrarsızlık da boğuştuğu dönemlerde evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyeti göstermemenin faturasını ödemiş bir ülke istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın heba olmaması, hayatın vahşi dişleri arasında kaybolup gitmemesi için önceliğimizi eğitime verdik. Göreve geldiğimiz yılından itibaren hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını hep eğitime tahsis ettik.

2002’de eğitime sadece 7,5 milyar lira ayrılmış bugün yükseköğrenim dahil eğitime ayrılan mevla 274 milyar lirayı aşmıştır.

Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan  üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OCD ortalamasını yakalamak sureti ile gerçekleştirdik.

Eğitimin demokratikleşmesi yönünde de bizden evvel hayal dahi edilemeyen birçok reforma imza attık. 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde revize ettik. 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan bir yarayı iyileştirdik.

Seçmeli ders uygulamasını kapsamını genişleterek öğrencimizin isteklerine ve yeteneklerine göre tercihte bulunmalarda imkan tanıdık.

Seçmeli derslerle kültür mirasımızın korunmasını, öğrenilmesini nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. Ayrıca ders kitaplarını bilabedel dağıtarak, sıraların üzerine ders kitaplarını koyarak, böylece bizim zamanında çektiğimiz çileyi bugünün öğrencilerine çektirmedik.

Bay Kemal eğitimi-öğretimi böyle yaptırıyoruz. Biz böyle yaptık ve bunlar hep CHP iktidarının elindeydi. O dönemlerde biz bunları yaşadık son 19 yılda 4 milyar ders kitabını ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırdık.

2021 yılı kasım ayından bu yana her ay hazırlayıp ücretsiz bir şekilde dağıtmaktadır. 2 ay gibi kısa bir sürede dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısı 24 milyona ulaşmıştır.

Toplam 3 milyar liralık yatırımla 10 bin ilkokul ve orta okulun alt yapısını güçlendiriyoruz. Laboratuvarlar, araştırma merkezleri çalışma atölyeleri ile çocuklarımızı Teknofest gençliği yolculuğuna daha iyi bir şekilde hazırlıyoruz.

Sınırlarımızın ötesine baktığımızda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok devletin temel sorununun yaşlanan nüfus olduğunu görüyoruz. Bazı hesaplamalara göre 2050’de dünya nüfusunun yüzde 22’sinin  60 yaşının üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle giderek yaşlanan Avrupa ülkelerinin ekonomiden üretime kadar her alanda çok ciddi sorunlarla karşılaşacağı anlaşılıyor.

Son 2 yıldır koronavirüs sürecinde şahit olduklarımız bu meselenin nasıl dramatik boyutlara ulaşabileceğini hepimize göstermiştir.

Türkiye diğer birçok konuda olduğu gibi hamdolsun nüfus bakımından da önemli avantajlara sahiptir. Pek çok ülkeden ayıran vasıflarının başında genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olmamız geliyor. Yaş ortalaması 33 olan ülkemiz geleceği şekillendirme, geleceğe damga, vurma geleceği inşa etme anlamında çok büyük bir imkanı elinde tutuyor.

Ancak bu imkanı hakkıyla kullanmak kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla millet olarak hep beraber atacağımız adımlara bağlı.

Bu millet varlığımızı emanet edeceğimiz gençlerimize yönelik çalışmalarda özellikle meselenin bu yönüne dikkat kesilmemiş gerektiğine de inanıyorum. Bir taraftan evlatlarımızı en donanımlı şekilde hayata hazırlarken onların iyi insan iyi vatandaş olarak yetişmeleri de ihmal edilmemelidir.

Millet olarak eğitim meselesinde göğüs birliği yaptığımızda hedeflerimize çok daha kısa sürede varacağımız aşikardır. Bu vesile ile bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum.

Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak çocuklarımıza daha iyi eğitim sunulmasını sağlayacak her türlü teklife her türlü tenkide açığız.

Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılar ile hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz.

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment