Home Ekonomi Arçelik’ten kar payı dağıtımı

Arçelik’ten kar payı dağıtımı

by hukuknews

Arçelik A.Ş, kar payı dağıtma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Arçelik A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar faaliyet raporunda sunulmuştur. Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.251.008.842,82 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.535.004.341,59 TL cari yıl dönem karı bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2021 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20’lik sınırına ulaştığı için 2021 yılı için ayrılmaması gerektiği, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.251.008.842,82 TL net dönem karına 39.481.175,06 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.290.490.017,88 TL olduğu, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 3.535.004.341,59 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğu görülmüş olup buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak piyasa beklentileri, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının 1.500.000.000 TL pay sahiplerine birinci kar payı, 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesi, pay sahiplerine ödenecek birinci temettü toplamı olan 1.500.000.000 TL’nin tamamının nakden ödenmesi, bu kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde VUK’a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000 TL kar payının tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanarak ödenmesinin ve 2. tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 146.621.358,98 TL’nin cari yıl diğer kazançlardan karşılanması, VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.888.382.982,62 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, TFRS kayıtlarına göre ise 1.500.000.000 TL kar payının ve 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından karşılanması sonrası net dönem karından kalan bakiye 1.604.387.483,84 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için yüzde 221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı, diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt yüzde 199,78446 oranında ve 1,9978446 TL net nakit kar payı ödenmesi, kar payı ödeme tarihinin 28.03.2022 olarak belirlenmesinin 23.03.2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment